Literatura

Základní konstrukční pravidla       Závodní pravidla jachtingu                RCLaser - Manual                Cislo casopisu  UK RC Laser

                    

Heat Management System 2007